تاريخ روز : یکشنبه 19 مرداد 1399

شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامدار محترم لطفا در اولین مرحله ورود به پرتال سهام رمز خود را تغییر داده و مجدد با رمز جدید وارد شوید.

نام کاربری: کدملی

رمز : شماره شناسنامه

با تشکر امورسهام شرکت گهرهمکار
ü    به اطلاع سهامداران محترم شرکت گهرهمکار می رساند پس از افزایش سرمایه در سال 1399 ارزش هر سهم به مبلغ 35.500ریال تعیین گردید.

با تشکر امورسهام شرکت گهرهمکار

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی