تاريخ روز : پنجشنبه 15 خرداد 1399

شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامدار محترم لطفا در اولین مرحله ورود به پرتال سهام رمز خود را تغییر داده و مجدد با رمز جدید وارد شوید.

نام کاربری: کدملی

رمز : شماره شناسنامه

با تشکر امورسهام شرکت گهرهمکار
سهامدار محترم گواهینامه حق تقدم افزایش سرمایه از طریق پست حضورتان ارسال گردید ، لطفا پس از تکمیل در صورت واریز به همراه اصل فیش واریزی حداکثر تا تاریخ 1399/01/31 به دفتر شرکت گهرهمکار ارسال نمایید.

با تشکر امور سهام شرکت گهرهمکار

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی